پوران

پوران بعد از 23 سال از زندان آزاد می شود. او که ناپدریش را به جرم تجاوز کشته است . حالا بعد از 23 سال به دنبال پسر خودش می گردد.

Works details
 • Duration (minutes)
  5720
 • Producing countries
  ایران,
 • Language
  فارسی,
 • Picture
  رنگی
 • Image Ratio
  16:9