به روایت یک قلم

یک داستان از احساسات یک قلم نسبت به آدمهای اطرافش است.

Works details
 • Director
  به روایت یک قلم,
 • Duration (minutes)
  853
 • Producing countries
  ایران,
 • Language
  فارسی,
 • Picture
  رنگی
 • Image Ratio
  16:9